This project is read-only.
Project Description
Poslovanje .NET is a Slovenian language open source project.
The goal of the project is to create software to support basic business process in small companys like billing support(invoices), delivery support, orders, job orders, document managing...
Poslovanje .NET wiki and other documentation are writen in slovenian language. Future plan is to localize the program to english and other languages and to translate all the documentation to english language.


Poslovanje .NET je kot rečeno projekt, katerega cilj je podpreti poslovanje majhnih podjetij v Sloveniji.
Majhna podjetja se srečujejo z mnogimi problemi, ko želijo podpreti svoje poslovne procese z računalniškimi rešitvami. Pomemben dejavnik izbire programske opreme je gotovo cena. Cilj projekta je izdelati brezplačno programsko opremo, ki bo podprla osnovne procese poslovanja v majhnih podjetjih, kot so izdaja računov, pregled dobave in naročil, delovni nalogi, povpraševanja, upravljanje z dokumenti.

Program je zasnovan kot n-tier aplikacija, sestavljen iz dveh delov: strežniški in odjemalski.
Strežniški del je zgrajen iz spletnih storitev, vsaka od teh pa podpira določen poslovni proces.
Odjemalski del je zgrajen iz odjemalca za Windows/Linux in spletnega ASP.NET odjemalca. Pri odjemalcu za Linux se uporablja ogrodje Mono.

Kasnejši plani zajemajo še lokalizacijo v tuje jezike in prevod projektne dokumentacije v angleški jezik.

Celoten projekt sledi načelom odprte kode. To pomeni, da je na voljo celotna izvorna koda projekta pod licenco, ki je izbrana za ta projekt.
Vse komponente, ki se uporabljajo v projektu so brezplačne in del .NET ogrodja ali njegovih razširitev.
K projektu lahko prispeva vsak, izčrpna navodila o tem kako se pridružite razvojni skupini (trenutno sem to samo jaz :) bom kmalu objavil.
Objavil bom tudi dokumentacijo osnovne arhitekture in kako vzpostaviti razvojno okolje.

Last edited Jul 22, 2008 at 8:38 PM by Iluvatar1, version 2